Dette skjer etter gjennomført rusbehandling

Det som skjer etter behandlingen er i stor grad opp til hver enkelt pasient, men vi ønsker at tiden hos Mestringshusene skal gi de beste forutsetningene for å leve et godt og rusfritt liv. Hos Mestringshusene er vi klar over at utfordringene fortsetter også etter gjennomført behandling. Derfor fokuserer vi også mye på tiden etter behandlingen.

Gode forberedelser gir de beste forut­setningene

Få mer orden på livet før du skrives ut.

For at oppfølgingstilbudet skal fungere på best mulig måte er vi svært opptatt av arbeidet som gjøres parallelt med  behandlingen. Vår sosionom bistår pasienten i kontakt med NAV, kommune og eventuelle kreditorer i forhold til økonomi, bolig og andre utfordringer. Vi tror at sjansen er større for å lykkes, om alt ligger til rette for et velorganisert liv på utsiden.

Les mer om behandlingsforløpet
Oppfølging i behandlingsgruppe.

Her hos Mestringshusene tilbyr vi frivillig oppfølgingsgruppe. I oppfølgingsgruppen deler alle av sin erfaringer, hvilke utfordringer som finnes og strategier for å mestre dem. Vi deler erfaring, styrke og håp. Det er verdt å merke seg at hos Mestringshusene har vi også en veileder/terapeut med i oppfølgingsgruppen, noe som gjør det tryggere og mer strukturert enn uten.

Tidligere pasienter og de som har lang “fartstid” kan inspirer nykommerne, og nykommerne hjelper de “gamle” med å huske på hvor sårbart livet kan være. Intensjonen med oppfølgingsgruppen er å dele opplevelser og ha sosialt samvær med andre mennesker i samme eller lignende situasjon.

Alle tidligere pasienter er velkommen
Modular Architecture

Enim ac, pulvinar in ipsum congue ullamcorper lobortis pellentesque id. Lorem quis sagittis molestie rhoncus tellus ac mauris. Ut aliquet volutpat dolor, accumsan.

View Style Guide
Premium Support

Lorem quis sagittis molestie rhoncus tellus ac mauris. Ut aliquet volutpat dolor, accumsan. Vitae molestie est in pretium ac vitae. Ullamcorper quam nisl, condimentum eu id id.

Get In Touch
Curated Assets

Non, habitant pharetra, sed enim ipsum faucibus adipiscing ut sodales. Turpis risus, morbi faucibus et tristique cras suspendisse est. Tortor semper vel arcu aliquam.

Explore Pages

Gode relasjoner er viktig for overgangen til et rusfritt liv

  • Oppfølgingsgruppen på Bolkesjø foregår én gang i måneden og utskrevne pasienter er velkomne hit til frivillig oppfølgingssamling.
  • Vi jobber mye med tilhørighet, og at pasienten skal ha et fellesskap å vende tilbake til etter rusbehandlingen. Dette kan være alt som bidrar til å forebygge ensomhet og sosial isolasjon.
  • Vi forsøker å hjelpe pasientene tilbake til en mest mulig forutsigbar hverdag og noenlunde stabile rammer. Dette reduserer sjansen for at de velger å søke tilbake til rusmidlene. Eksempelvis at grunnleggende aspekter som bolig og økonomiske forhold er på plass på forhånd.
  • Utover våre oppfølgingsgrupper anbefaler vi at pasientene deltar i andre former for ettervern nærmere deres eget hjemsted. Det kan for eksempel være selvhjelpsgrupper og møter gjennom organisasjoner som Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomane (NA).
Annabelle Porter, CEO
Non, habitant pharetra, sed enim ipsum faucibus adipiscing ut sodales. Turpis risus, morbi faucibus et tristique cras suspendisse est. Tortor semper vel arcu aliquam pretium ut consectetur id. Sed quam elementum rutrum gravida id non quam tincidunt. Tortor sed amet aenean ultrices sollicitudin est vitae.

Dictum elit pharetra purus ut magna vitae lacus proin. Sit aliquam amet tellus ut.

Har du flere spørsmål om frivillig oppfølgings­gruppe?

Har du spørsmål knyttet til livet etter rusbehandling, enten i forbindelse med egen behandling eller som pårørende til en rusavhengig? Vi har hjulpet mange rusavhengige med å leve gode, rusfrie liv, og kan gi nyttig informasjon og veiledning.

Ta kontakt – det er aldri for sent.

Common Questions

Is there a discount for multiple users?
Enim ac, pulvinar in ipsum congue ullamcorper lobortis pellentesque id. Lorem quis sagittis molestie rhoncus tellus ac mauris. Ut aliquet volutpat dolor, accumsan. Vitae molestie est in pretium ac vitae. Donec amet, neque iaculis vel ultricies viverra velit quam mi.
How does Auto Billing work?
Ullamcorper quam nisl, condimentum eu id id. Gravida id facilisi vulputate varius dui magna vitae sed dui.

Ac egestas eget cursus faucibus diam. Faucibus leo rutrum pulvinar morbi. Magnis dui, sed purus nunc tellus tincidunt arcu. Velit euismod quis feugiat elementum pretium. Faucibus eget at.
Can you provide some filler text?
Enim ac, pulvinar in ipsum congue ullamcorper lobortis pellentesque id. Lorem quis sagittis molestie rhoncus tellus ac mauris. Ut aliquet volutpat dolor, accumsan. Vitae molestie est in pretium ac vitae.
Is hosting included?
Non, habitant pharetra, sed enim ipsum faucibus adipiscing ut sodales. Turpis risus, morbi faucibus et tristique cras suspendisse est. Tortor semper vel arcu aliquam pretium ut consectetur id. Sed quam elementum rutrum gravida id non quam tincidunt. Tortor sed amet aenean ultrices sollicitudin est vitae. Dictum elit pharetra purus ut magna vitae lacus proin. Sit aliquam amet tellus ut.
Accordion

Reveal relevant info using accordion toggles.

First Panel
Volutpat egestas nibh rhoncus mauris semper. Quam nec consectetur est sed lobortis orci ridiculus. Vel facilisi nisi tortor consequat a viverra lacus, enim, quis.
Another Accordion Panel
Volutpat egestas nibh rhoncus mauris semper. Quam nec consectetur est sed lobortis orci ridiculus. Vel facilisi nisi tortor consequat a viverra lacus, enim, quis.
Final Panel Here
Volutpat egestas nibh rhoncus mauris semper. Quam nec consectetur est sed lobortis orci ridiculus. Vel facilisi nisi tortor consequat a viverra lacus, enim, quis.

Search

Ta kontakt med oss