For pårørende

Det er en enorm belastning å stå en person med en ruslidelse nær. Pårørende til mennesker med rusproblemer lever ofte med en konstant frykt og usikkerhet.

På Mestringshusene anser vi rusavhengighet som en sykdom som rammer mange flere enn pasienten selv, noe som innebærer at de pårørende også blir skadet og lider under rusmisbruket til sine nære. Derfor oppfordrer vi alle pårørende til å prioritere å få hjelp til å håndtere situasjonen. Ved våre behandlingssteder på Bolkesjø og Tysnes inviterer vi til pårørendeuker og pårørendeveiledning, slik at pasientens pårørende også kan forbedre sin egen livssituasjon.

Hvordan snakker man om rus og avhengighet?

Kjenner du noen som du mistenker kanskje har en rusavhengighet, og ønsker å ta det opp med denne personen?

Det kan være vanskelig å vite hvordan man går fram på riktig måte. Før du setter i gang er det lurt å tenke på et par ting. Det er viktig å ikke kritisere eller anklage, men heller være åpensinnet og innstilt på å hjelpe. Og det er nytteløst å ta en slik samtale i affekt.

Råd til en vanskelig samtale

Det er tungt å være pårørende til noen som ruser seg.

Å være pårørende til en som har ruslidelser kan være svært tungt og vanskelig. Vi ønsker derfor å informere deg om dine rettigheter som pårørende og gi deg noen råd til hvordan du kan gå frem dersom du befinner deg i en slik tøff situasjon.

I behandlingen av pasienter med ruslidelser er de pårørende en viktig ressurs. I mange tilfeller er det slik at jo sykere pasienten er, jo mer sentral er de pårørendes rolle i behandlingen.
De nærmeste pårørendes rettigheter
Som pårørende til en person med ruslidelser har man visse rettigheter. Hvilke rettigheter du har, avhenger av hvor nære du står personen. Det er pasienten selv som har rett til å velge hvem som er hans eller hennes nærmeste pårørende. Pasienten har også mulighet til å velge flere og endre valg underveis i behandling. Alle personer som blir valgt til nærmeste pårørende har rett til si nei til denne oppgaven. Les mer om pårørendes rettigheter.

Rett til samtykke, medvirkning, informasjon og innsyn
I hovedregel er det pasienten selv som er i kontroll over sin behandling. Det innebærer at pasienten selv har rett til å samtykke til behandling, rett til å medvirke ved gjennomføring av all helsehjelp, rett til å verne om sine egne helseopplysninger og andre personlige opplysninger, samt rett til innsyn i egen journal. Ved spesielle tilfeller kan nærmeste pårørende ha rett til innsyn, informasjon og samtykke på vegne av pasienten dersom pasienten er ute av stand til selv å samtykke. Les mer i Helsedirektoratets veileder til pårørende med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.
Vi er her for deg
For oss er det viktig å understreke at ved ruslidelser er det ikke bare pasienten selv som har behov for hjelp, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi pårørendeuker på våre klinikker på Bolkesjø og Tysnes. Dette er tilgjengelig og kostnadsfri terapi for deg som er pårørende til en person som er i behandling hos oss. Disse ukene er et tilbud som eksisterer for familien og ikke bare for pasienten. De pårørende er i stor grad en del av pasientens behandling og liv uten rus, men det kan være tungt og vanskelig for de pårørende å befinne seg i denne situasjonen. Derfor kan familien lære mye om avhengighet, sykdomsbildet, hva man bør gjøre som pårørende og hvorfor, gjennom deltagelse i våre pårørendeuker.
Sørg for at du selv får hjelp
Uavhengig av hvordan du velger å gå frem som pårørende, er det viktig for oss å understreke hvor viktig det er at du sørger for å få hjelp. Det er spesielt viktig at du sørger for å motta hjelp når en av dine nærmeste er i behandling for en ruslidelse. Dette er fordi det kan oppstå et gap mellom pasienten og de pårørende, hvor pasienten som har vært i behandling har bearbeidet sine utfordringer, mens den pårørende ikke har fått mulighet til å bearbeide sine. For at pasienten og hans eller hennes familie, venner og omgangskrets skal få et best mulig liv etter behandling, er det viktig at alle involverte får mulighet til å bearbeide sine utfordringer.

Trenger du råd og veiledning i din situasjon akkurat nå? Ta kontakt via kontaktskjema eller på 35 01 95 00.

Medavhengighet kan beskrives som normal omsorg, empati, uro eller omtanke som har gått for langt og blitt selvdestruktiv

Annabelle Porter, CEO
Non, habitant pharetra, sed enim ipsum faucibus adipiscing ut sodales. Turpis risus, morbi faucibus et tristique cras suspendisse est. Tortor semper vel arcu aliquam pretium ut consectetur id. Sed quam elementum rutrum gravida id non quam tincidunt. Tortor sed amet aenean ultrices sollicitudin est vitae.

Dictum elit pharetra purus ut magna vitae lacus proin. Sit aliquam amet tellus ut.

Medavhengighet kan beskrives som normal omsorg, empati, uro eller omtanke som har gått for langt og blitt selvdestruktiv

- Lars Söderling

En tekstboks som introduserer noe som leder inn til side om forsikring og vilkår.

Er jeg medavhengig?

Medavhengighet er ingen diagnose, men snarere en betegnelse på en tilstand som rammer langt flere enn du kanskje tror.

Det er sannsynligvis mange mennesker som lider under konsekvensene av en vanskelig oppvekst med foreldre som misbrukte alkohol eller andre rusmidler, foreldre som har rusavhengige eller -misbrukende barn eller mennesker som lever i nære relasjoner med misbruk eller vold. Medavhengighet handler om at det påvirker hele familien når et familiemedlem lider under misbruk eller av avhengighet.
Avhengighet påvirker også andre
Med en person med avhengighet i nær relasjon påvirkes hele balansen i forholdet. Derfor er det viktig at pårørende til den rusavhengige tas alvorlig og tar del i behandlingen.

Konsekvensene av medavhengighet kan være både fysiske og psykiske, og gjerne en kombinasjon av de to. De fysiske symptomene er gjerne stress, anspenthet, hodepine, mage- og tarmproblemer og søvnvansker. Emosjonelt kan medavhengighet føre til at man er mye redd, urolig og føler seg utilstrekkelig. Ofte kommer egne behov i aller siste rekke.
Avhengighet påvirker hele familien

Rusavhengighet i familien

Mestringshusenes grunnfilosofi er at hvert enkelt menneske kan bli fullstendig rusfri med riktig veiledning og støtte. I behandlingsløpet vårt er hovedmålet å gi pasienten de verktøyene hun eller han trenger for å leve et godt og rusfritt liv. Vår behandlingsmetode bygger på tverrfaglighet, og behandlingen foregår over ulike faser eller steg.

Rus og arvelighet

Det er vanskelig å påpeke hva som kan være enten biologiske og arvelige predisposisjoner for ruslidelse, eller hva som er miljømessige påvirkninger. Arv og miljø er vanskelig å skille fra hverandre, selv om forskjellene ved første øyekast kan virke opplagte.

Rusavhengighet forekommer hyppigere hos mennesker som har foreldre eller andre nære relasjoner som har problemer med rus. Psykiske lidelser, som kan være arvelig, er også ofte med på å påvirke om en person sliter med avhengighet. Personer med psykiske lidelser kan ende opp med rusavhengighet som følge av et ønske om selvmedisinering.

Dette betyr ikke at ruslidelsen nødvendigvis skyldes arv. Det kan like gjerne bety at rusavhengigheten skyldes familiemiljøet, og at tilgangen og holdningen til rusmidler har forårsaket misbruket. På samme måte kan psykiske sykdommer være et resultat av miljøfaktorer, og ruslidelsen blir derfor en konsekvens av dette.

Individuell avrusing med hensyn til den enkelte
Kompetanse på avrusning, nedtrapping og LAR
Helhetlig behandlingsløp hvor pasientens mål er å bli helt medikamentfri
View Plans

Ruslidelser hos unge

Personer mellom 18 til 25 år er ofte mer utsatte og sensitive for skader som følge av rusmisbruk enn eldre mennesker, fordi de enda er unge og hjernene fortsatt er under utvikling. Derfor er det desto viktigere med behandling og støtte for unge som trenger hjelp til å takle rusavhengighet.

Når noen har et problem med rus, kan det ofte være vanskelig å oppdage det. Det er i mange tilfeller spesielt vanskelig med unge mennesker, fordi de gjennomgår store endringer i livet når det gjelder utdanning, jobb og sosialt. Plutselige forandringer i humør, personlighet og vennekrets kan noen ganger være tegn på et rusproblem, men det kan også være normale omstendigheter som er årsaken.

Det kan være lurt å følge med hvis du oppdager noen av disse tingene hos en ung person: dårlige prestasjoner på skole eller jobb, fravær fra skole eller jobb, likegyldighet til hygiene, manglende interesse for hobbyer og aktiviteter, unormale spise- og søvnvaner og unormale og plutselige vektforandringer.

Utredning og individuell behandlingsplan
Tett oppfølging fra et tverrfaglig team
Involvering av pårørende gjennom familieuke
Contact Us

Eldre og rusavhengighet

Eldre med ruslidelser er ofte en lite synlig gruppe, og derfor kan det være vanskelig å tilby den behandlingen og hjelpen de behøver.

Eldre som misbruker rusmidler kan gjøre det av forskjellige årsaker, og på ulike måter. Felles for dem er at de trenger å bli møtt med behandling som anerkjenner dem som en spesifikk pasientgruppe, med terapi som er tilpasset både ruslidelsen og behovene deres.

Noen ganger kan en ruslidelse hos eldre mennesker ha sitt utspring i bruk av medikamenter, eller selvmedisinering på grunn av bakenforliggende plager og tilstander. Det er viktig at en eldre person blir utredet klinisk for andre diagnoser under behandlingen, gjerne når de har vært rusfrie en god periode. Da bør de sjekkes for demens eller andre tilstander som kan påvirke dem kognitivt og fysisk. På den måten kan de tilbys individuell behandling.

Individuell bearbeiding av traumer
Gestaltterapi som behandlingsform
Forbereder overgangen tilbake til samfunnet og det å holde seg rusfri på egenhånd
Contact Us

Hvordan snakke om rus i nære relasjoner?

Hvis du opplever rusavhengighet i nære relasjoner, er det viktig å forsøke å håndtere det på en god og støttende måte. I stedet for å konfrontere en person med anklager om rusavhengighet og kritikk, kan du heller spørre dem om symptomene og konsekvensene av ruslidelsen. Hvorfor går det dårlig på skolen eller på jobben? Hvorfor er de lite til stede, eller likegyldige til ting de før var glad i? Spørsmål som kommer fra genuin omsorg og bekymring kan være mer hjelpsomt for å få en person til å åpne seg.

Husk også på å være oppmerksom på hvordan du tilbyr deg å hjelpe en person med en ruslidelse. Noen ganger kan velmenende hjelp legge til rette for videre misbruk. Ikke ta på deg forpliktelsene deres, eller unnskyld misbruk av rus. Da kan det ta lengre tid før de selv klarer å innse hvordan avhengigheten påvirker livet deres. Her er flere tips til hvordan du kan snakke om rus med noen som står deg nær.

Oppfølging i frivillig behandlingsgruppe
Frivillige oppfølgingssamlinger
Et samlingspunkt for å dele individuelle og felles erfaringer med likepersoner
View Plans

Ikke stå i det alene, vi er her for å hjelpe deg.

Kom i kontakt med oss

Hvordan snakke om rus?

Kjenner du noen som du mistenker kanskje har en avhengighet, og ønsker å ta det opp med denne personen?

Tenk over hvordan du skal gå frem
Før du tar en vanskelig samtale kan det være lurt å planlegge dialogen. Her er noen ting som kan gjøre kommunikasjonen enklere:
 • behold roen, og prøv å ikke krangle
 • vær saklig, og ikke bland inn andre temaer
 • det kan hjelpe å være i aktivitet når du snakker, ta for eksempel en kjøre- eller gåtur
 • personen du skal snakke med bør være så edru eller nykter som mulig under samtalen
 • det kan være lurt å ta samtalen når vedkommende kjenner konsekvensene av misbruket, for eksempel ved angst, abstinens, frykt, mistet jobben, eller at barnevernet er koblet inn
Riktig kommunikasjon og språk
Det kan være sårt og vanskelig å bli konfrontert med at noen mistenker at du har en rusavhengighet. Det er likevel viktig å være tydelig og ikke snakke rundt grøten. Hvordan du bruker ordene dine er viktig for å klare å snakke sammen ordentlig. Du bør:
 • snakke om handlinger, ikke personlighet
 • spørre personen om hva de selv mener og hvordan de oppfatter situasjonen
 • gjenta det de har sagt slik at du er sikker på at du har forstått riktig
 • bruke et språk som sentrerer rundt deg selv og dine tanker: «Jeg opplever …» i stedet for «Du er sånn …»
 • forsøke å unngå belastende ord og uttrykk som «narkoman» eller «alkoholiker», negative beskrivelser er sårende og kan skape uenighet
 • uttrykk din bekymring og hva dette gjør med deg. For eksempel: «Jeg vil at du skal vite at jeg er redd for å miste deg»
En nødvendig samtale
Noen ganger vil ikke personen du snakker med være enig i at de har et problem. Da er det viktig å beholde den gode dialogen, og heller se på dette som første steg mot en løsning. Det kan være lurt å spørre om dere kan snakke mer om dette sammen en annen gang. Du bør også spørre dem om hvordan dere skal ha det sammen videre fremover, hvis dere er i familie eller bor sammen.


Det er viktig at du:
Hva bør du gjøre etter en slik samtale?
Basert på responsen du får fra den du snakker med, er det ulike steg du kan ta videre. Dersom de er enige i at de har et problem, og ønsker å slutte, kan neste steg være å snakke om hvordan dere skal få det til. Hva skal til for at de skal klare det, og hvordan kan du hjelpe dem? Deretter må dere vurdere om det er behov for å søke hjelp.

Du kan alltid ringe oss for en hyggelig og uforpliktende prat, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.
 • avstår fra å bruke rusmidler, også alkohol, sammen med personen
 • avstår fra manipulasjon og trusler
 • avstår fra å unnskylde dem og å skjule misbruket deres
 • avstår fra å ta over plikter personen ikke utfører på grunn av avhengigheten
 • avstår fra å ta bort eller redusere konsekvensene for den som ruser seg
Tilbudet hos Mestringshusene
Vi tilbyr Tverrfaglig behandling av ruslidelse på våre behandlingssteder. Hos oss kan du få en helhetlig behandling, ikke bare avrusing, med fokus på mennesket bak avhengigheten. Les mer om hvordan behandlingen hos oss foregår her. Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning.

Kjennetegn på misbruk og skadelig bruk

Man kan si at en person har en ruslidelse (rusdiagnose) når følgene av rusmiddelbruket påvirker personens livssituasjon og livsførsel på en ødeleggende og destruktiv måte. Samlebetegnelsen ruslidelse brukes om både avhengighet til et rusmiddel, skadelig bruk og misbruk av rusmiddel, det være seg alkohol, illegale eller legale rusmidler.
Skadelig bruk av rusmiddel kjennetegnes ved at personens bruk gir helseskader, enten fysisk eller psykisk. Dette trenger ikke nødvendigvis være knyttet til avhengighet.
Diagnosesystemet ICD-10 skiller mellom avhengighet, misbruk og skadelig bruk av rusmidler. Misbruk kjennetegnes ved at personen:
 • ikke lenger evner å utføre sine plikter i forhold til arbeid, skole og hjem
 • fortsetter bruken på tross av at man er klar over at det medfører risiko for fysisk skade
 • har problemer knyttet til politi og/eller rettsvesen som følge av bruk av psykoaktive substans
 • fortsetter bruken på tross av at det fører til tilbakevendende sosiale og relasjonelle problemer

Ulike former for avhengighet

Avhengighet kan være så mangt. Noen er avhengige av legale medikamenter, andre av illegale rusmidler. Vi vet alt om hvor vanskelig det kan være å innrømme overfor deg selv at du er avhengig og vi vet hvor utfordrende det kan være å jobbe med å bli kvitt avhengigheten, men vi vet også at du kan bli frisk.
Hva vil det si å være alkoholiker?
Alkoholisme er en betegnelse som brukes for å beskrive alkoholavhengighet. Det vil si at vedkommende drikker langt oftere og tar inn større mengder alkohol enn det som anbefales og er vanlig, i tillegg til at det får konsekvenser for en selv og familien for øvrig. I tillegg vil inntaket av alkohol gå utover vedkommende sin fysiske og psykiske helse. Alkoholisme knyttes også til ukontrollert inntak, både ved at vedkommende ikke klarer å stoppe når han eller hun først har begynt å drikke, og ved at vedkommende ikke klarer å avstå fra å drikke.
Hva vil det si å være pillemisbruker?
Pillemisbruk defineres ved at vedkommende fortsetter inntaket av piller selv om han eller hun er klar over at det medfører problemer på den ene eller den andre måten eller at vedkommende tar høyere doser en det som er foreskrevet. Dette er et svært bredt begrep som i utgangspunktet dekker alt fra regelmessig og ukontrollert bruk av piller som gir ruslignende effekter, til det å ta en smertestillende en gang iblant selv om det egentlig ikke er nødvendig. Et misbruk er heller ikke det samme som en avhengighet. Når det er sagt er det imidlertid sånn at mange misbruker piller som har vanedannende egenskaper. Da kan det være vanskelig å slutte og nødvendig med hjelp til å trappe ned bruken først og deretter terapi for å holde seg borte fra det.
Hva vil det si å være avhengig av illegale rusmidler?
Cannabis, heroin, kokain, amfetamin, MDMA og ecstasy er noen eksempler på illegale rusmidler. I tillegg finnes det mange ulike syntetiske rusmidler på «markedet» og det dukker stadig opp nye varianter.  Dette er med andre ord rusmidler du ikke får kjøpt i Norge, med mindre du beveger deg ut på det kriminelle markedet. Rusmidlene er ulovlige i Norge fordi det er svært skadelig å innta disse stoffene, selv i små mengder. I tillegg er de illegale rusmidlene som regel veldig avhengighetsskapende og vanedannende. Mange som eksperimenterer med illegale rusmidler ender derfor med å bli avhengige.
Hva vil det si å være spilleavhengig?
Det blir stadig mer fokus på spillavhengighet i samfunnet. Mange sliter med dette og det er sannsynligvis store mørketall. Spillavhengighet betegner en person som ikke klarer å kontrollere tiden og pengene vedkommende bruker på å spille spill. Vi behandler per i dag ikke ren spilleavhengighet hos oss i Mestringshusene, men dersom man også har utviklet annen avhengighet, for eksempel av alkohol eller andre rusmidler, kan Mestringshusene være stedet for å få hjelp. Vi ønsker alle som sliter med dette, både de som selv opplever å være spilleavhengige og deres pårørende, et liv fritt for avhengighet. Søk hjelp for spilleproblemer hos Lotteri- og stiftelsestilsynets hjelpelinje.

Kjennetegn på misbruk og skadelig bruk

Diagnosesystemet ICD-10 skiller mellom avhengighet, misbruk og skadelig bruk av rusmidler. Misbruk kjennetegnes ved at personen:
Man kan si at en person har en ruslidelse (rusdiagnose) når følgene av rusmiddelbruket påvirker personens livssituasjon og livsførsel på en ødeleggende og destruktiv måte. Samlebetegnelsen ruslidelse brukes om både avhengighet til et rusmiddel, skadelig bruk og misbruk av rusmiddel, det være seg alkohol, illegale eller legale rusmidler.

Skadelig bruk av rusmiddel kjennetegnes ved at personens bruk gir helseskader, enten fysisk eller psykisk. Dette trenger ikke nødvendigvis være knyttet til avhengighet.
 • ikke lenger evner å utføre sine plikter i forhold til arbeid, skole og hjem
 • fortsetter bruken på tross av at man er klar over at det medfører risiko for fysisk skade
 • har problemer knyttet til politi og/eller rettsvesen som følge av bruk av psykoaktive substans
 • stadig høyere toleranse for rusmiddelet
 • manglende interesse for andre deler av livet enn det som har å gjøre med rusen
 • fortsetter bruken på tross av at det fører til tilbakevendende sosiale og relasjonelle problemer

Hva gjør jeg om en ansatt har et rusproblem?

Som leder i en virksomhet kan det være vanskelig og utfordrende å se at en av de ansatte sliter med avhengighet. Det samme gjelder om du som kollega mistenker at en av de du jobber med har et usunt forhold til et rusmiddel.

Om en ansatt har et rusproblem, er det viktig å huske på at det er en sykdom som det er fullt mulig å behandle. Noen ganger kan behandlingen dekkes av bedriftens forsikringer, men alle har uansett også rett til helsehjelp fra det offentlige. Ruslidelser er skyld i høyt sykefravær, og kan påvirke en virksomhets resultater. Snakk med den det gjelder om å skaffe hjelp, og vær åpen for å tilrettelegge og hjelpe dem med å finne en god behandling.

Hva kan en bedrift gjøre?

Pårørendes
rettigheter

Lovfestedede rettigheter for pårørende.

Mange pårørende tenker at deres behov er mindre viktige, fordi de har noen nær seg som kjemper en vanskeligere kamp. Det kan føles som en selvfølge at man trår til når noen nær deg har det vanskelig. Likevel skal det ikke bagatelliseres at man tar på seg et stort ansvar, og at man utgjør en del av samfunnets totale omsorgsressurs.

Les mer om dine rettigheter på Helsenorge.no

Mange pårørende får ikke den hjelpen de har krav på.

En av de største utfordringene mange pårørende møter på, er at de blir oppfattet som for friske til å få hjelp. Det er jo ikke de som lider av en avhengighet, selv om de likevel lider under den. Pårørende har en lovfestet rett til å klage dersom de ikke blir tilkjent rett til helsehjelp. Å måtte gjennom en slik prosess kan imidlertid være en stor belastning i en situasjon som er krevende nok i utgangspunktet.

Lurer du på hvilke rettigheter du har? Ta kontakt med oss

Hva skal til for å lykkes etter endt rusbehandling?

Dette skjer etterpå

Mestringshusene tilbyr nå private behandlingsopphold.

En tekstboks som introduserer noe som leder inn til side om forsikring og vilkår.
Ta kontakt med oss