For pasienter

Sliter du med å kontrollere inntaket av alkohol eller andre legale eller illegale rusmidler?
Da har du kanskje, eller er i ferd med å utvikle, en rusavhengighet.

På denne siden kan du lese om ulike symptomer på rusavhengighet, sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser og dine rettigheter som pasient.

Sliter du med rusproblemer?

Vi vet hvordan du har det.

Mestringshusene behandler mennesker som er avhengige av alkohol og andre rusmidler, både legale og illegale. Vår behandling er basert på et holistisk menneskesyn. Det innebærer at vi ser hele mennesket, ikke bare sykdommen og konsekvensene. Vi tenker at det som har påvirket oss på et livsområde, påvirker hele oss.

Våre pasienter er mye mer enn sykdommene og handlingene sine. På Mestringshusene har vi en grunnleggende respekt for alle mennesker og en tro på at endring er mulig for alle. Vi tror også at alle kan leve rus- og medikamentfrie liv med riktig hjelp og støtte. Mange av dem som jobber ved våre behandlingssteder på Bolkesjø og Tysnes har egenerfaring fra rusmiljøer, og stor forståelse for hva du går gjennom.

Vår visjon og filosofi

Symptomer på rus­avhengighet

Symptomer på rusavhengighet er utrolig komplekse, sammensatte og individuelle, og er derfor veldig vanskelige å bruke som indikatorer på omfanget av misbruket.
Det finnes noen overordnede og mer generelle tegn som mange med en ruslidelse kjenner seg igjen i og opplever. Dette kan blant annet være sterk lyst, eller en opplevd tvang til å innta det aktuelle rusmiddelet. Det kan også være et tegn på avhengighet dersom man har problemer med å kontrollere inntaket av substansen, enten det gjelder innledning, avslutning eller mengde.
I følge diagnosesystemet ICD-11 kjennetegnes avhengighet ved at personen har:
 • sterk eller tvangsmessig lyst til å innta stoffet
 • mangel på kontroll
 • abstinens
 • stadig høyere toleranse for rusmiddelet
 • manglende interesse for andre deler av livet enn det som har å gjøre med rusen
 • fortsatt inntak av rusmiddelet på tross av at det har store negative innvirkninger på helse og det sosiale livet

Kjennetegn på misbruk og skadelig bruk

Man kan si at en person har en ruslidelse (rusdiagnose) når følgene av rusmiddelbruket påvirker personens livssituasjon og livsførsel på en ødeleggende og destruktiv måte. Samlebetegnelsen ruslidelse brukes om både avhengighet til et rusmiddel, skadelig bruk og misbruk av rusmiddel, det være seg alkohol, medikamenter, illegale eller legale rusmidler.
Skadelig bruk av rusmiddel kjennetegnes ved at personens bruk gir helseskader, enten fysisk eller psykisk. Dette trenger ikke nødvendigvis være knyttet til avhengighet.
Diagnosesystemet ICD-10 skiller mellom avhengighet, misbruk og skadelig bruk av rusmidler. Misbruk kjennetegnes ved at personen:
 • ikke lenger evner å utføre sine plikter i forhold til arbeid, skole og hjem
 • fortsetter bruken på tross av at man er klar over at det medfører risiko for fysisk skade
 • har problemer knyttet til politi og/eller rettsvesen som følge av bruk av psykoaktive substans
 • fortsetter bruken på tross av at det fører til tilbakevendende sosiale og relasjonelle problemer

Ikke stå i det alene, vi er her for å hjelpe deg.

Kom i kontakt med oss

Ulike former for avhengighet

Avhengighet kan være så mangt. Noen er avhengige av legale medikamenter, andre av illegale rusmidler. Vi vet alt om hvor vanskelig det kan være å innrømme overfor deg selv at du er avhengig og vi vet hvor utfordrende det kan være å jobbe med å bli kvitt avhengigheten, men vi vet også at du kan bli frisk.
Hva vil det si å være alkoholiker?
Alkoholisme er en betegnelse som brukes for å beskrive alkoholavhengighet. Det vil si at vedkommende drikker langt oftere og tar inn større mengder alkohol enn det som anbefales og er vanlig, i tillegg til at det får konsekvenser for en selv og familien for øvrig. I tillegg vil inntaket av alkohol gå utover vedkommende sin fysiske og psykiske helse. Alkoholisme knyttes også til ukontrollert inntak, både ved at vedkommende ikke klarer å stoppe når han eller hun først har begynt å drikke, og ved at vedkommende ikke klarer å avstå fra å drikke.
Hva vil det si å være pillemisbruker?
Pillemisbruk defineres ved at vedkommende fortsetter inntaket av piller selv om han eller hun er klar over at det medfører problemer på den ene eller den andre måten eller at vedkommende tar høyere doser en det som er foreskrevet. Dette er et svært bredt begrep som i utgangspunktet dekker alt fra regelmessig og ukontrollert bruk av piller som gir ruslignende effekter, til det å ta en smertestillende en gang iblant selv om det egentlig ikke er nødvendig. Et misbruk er heller ikke det samme som en avhengighet. Når det er sagt er det imidlertid sånn at mange misbruker piller som har vanedannende egenskaper. Da kan det være vanskelig å slutte og nødvendig med hjelp til å trappe ned bruken først og deretter terapi for å holde seg borte fra det.
Hva vil det si å være avhengig av illegale rusmidler?
Cannabis, heroin, kokain, amfetamin, MDMA og ecstasy er noen eksempler på illegale rusmidler. I tillegg finnes det mange ulike syntetiske rusmidler på «markedet» og det dukker stadig opp nye varianter.  Dette er med andre ord rusmidler du ikke får kjøpt i Norge, med mindre du beveger deg ut på det kriminelle markedet. Rusmidlene er ulovlige i Norge fordi det er svært skadelig å innta disse stoffene, selv i små mengder. I tillegg er de illegale rusmidlene som regel veldig avhengighetsskapende og vanedannende. Mange som eksperimenterer med illegale rusmidler ender derfor med å bli avhengige.
Hva vil det si å være spilleavhengig?
Du er ikke alene om du kjenner at spillingen har blitt altoppslukende, og kanskje også fått konsekvenser som for eksempel økonomi, sosiale relasjoner eller jobb. Spillavhengighet betegner en person som ikke klarer å kontrollere tiden og pengene vedkommende bruker på å spille spill. På Mestringshusene behandler vi ulike typer avhengighet, enten du har utfordringer med spill, alkohol eller andre rusmidler.

Kjennetegn på misbruk og skadelig bruk

Diagnosesystemet ICD-10 skiller mellom avhengighet, misbruk og skadelig bruk av rusmidler. Misbruk kjennetegnes ved at personen:
Man kan si at en person har en ruslidelse (rusdiagnose) når følgene av rusmiddelbruket påvirker personens livssituasjon og livsførsel på en ødeleggende og destruktiv måte. Samlebetegnelsen ruslidelse brukes om både avhengighet til et rusmiddel, skadelig bruk og misbruk av rusmiddel, det være seg alkohol, illegale eller legale rusmidler.

Skadelig bruk av rusmiddel kjennetegnes ved at personens bruk gir helseskader, enten fysisk eller psykisk. Dette trenger ikke nødvendigvis være knyttet til avhengighet.
 • ikke lenger evner å utføre sine plikter i forhold til arbeid, skole og hjem
 • fortsetter bruken på tross av at man er klar over at det medfører risiko for fysisk skade
 • har problemer knyttet til politi og/eller rettsvesen som følge av bruk av psykoaktive substans
 • stadig høyere toleranse for rusmiddelet
 • manglende interesse for andre deler av livet enn det som har å gjøre med rusen
 • fortsetter bruken på tross av at det fører til tilbakevendende sosiale og relasjonelle problemer

Sammen­hengen mellom rus og psykiske lidelser

Ruslidelser og psykiske lidelser opptrer ofte sammen.

Hos Mestringshusene ser vi både ruslidelser og psykiske lidelser som symptomer på noe bakenforliggende. Gjennom tverrfaglig behandling der vi jobber med å bearbeide traumer og vonde opplevelser, tror vi det er mulig for de fleste å vinne over både rusen og mange av de psykiske plagene.

Slik får du hjelp

Tverrfaglig kompetanse.

All erfaring tilsier at dersom en pasient lider av samtidige ruslidelser og psykiske lidelser, så kreves tverrfaglig kompetanse for å øke sjansen for en varig rehabilitering. Siden lidelsene kan, og ofte vil, utløse hverandre, vil også sjansen for tilbakefall være større dersom bare en av dem adresseres. Aller best effekt av behandlingen ser vi når lidelsene ikke bare behandles samtidig, men også av samme behandlingsteam.

Slik foregår behandlingen

Hva skal til for å lykkes etter endt rusbehandling?

Dette skjer etterpå

Mestringshusene tilbyr nå
private behandlings­opphold.

Har du en ruslidelse, eller en ruslidelse kombinert med en psykisk lidelse, kan du få den hjelpen du trenger hos oss i Mestringshusene. Vi tilbyr nå et 6-12 ukers behandlingsopplegg av høy kvalitet til behandling av avhengighetslidelser knyttet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler – og også rusavhengighet med samtidige psykiske lidelser.
Ta kontakt med oss