Våre behandlings­steder

Vurderer du eller noen nær deg å ta imot behandling for rusavhengighet, men er usikker på hva som venter gjennom behandlingsprosessen? Gjennom inntaksprosessen vil du bli kontaktet av vårt inntaksteam som gir deg all informasjon du trenger. Inntaksteamet gjør også en vurdering om vår behandling vil passe for deg og dine utfordringer. Du kan kontakte oss når som helst på telefon 35 01 95 00.

Vi i Mestringshusene har to rusbehandlingsklinikker i flotte lokaler på Bolkesjø, mellom Kongsberg og Notodden, og på Tysnes, utenfor Bergen, hvor vi tar imot pasienter i rolige og naturskjønne omgivelser.

Først og fremst medmennesker, ikke pasienter.

Det er viktig for oss i Mestringshusene at alle føler seg sett og respektert underveis i behandlingen for rusavhengighet. Vi har et holistisk menneskesyn som innebærer at vi ser mennesket som en helhet. Når avhengigheten slår inn påvirker det alle livets områder. Avhengigheten og sykdommen ikke er hele mennesket, men en diagnose som kan arbeides med og behandles. Vi tror alle kan ha nytte av hjelp og behandling hvis de møtes med respekt og tillit.
Rusfri - steg for steg

Vi behandler rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser.

Mestringshusenes grunnfilosofi er at hvert enkelt menneske kan bli fullstendig rusfri med riktig veiledning og støtte. I behandlingsløpet vårt er hovedmålet å gi pasienten de verktøyene hun eller han trenger for å leve et godt og rusfritt liv. Vår behandlingsmetode bygger på tverrfaglighet, og behandlingen foregår over ulike faser eller steg.

Fase 1: Avrusning

Som en del av behandlingsforløpet tilbyr vi avrusning. Dette finner sted på en skjermet avdeling med medisinsk overvåkning døgnet rundt. Vi har kompetent helsepersonell som sørger for en trygg og skånsom avrusning, hvor hver pasient får individuell oppfølging med fokus på den enkeltes behov.

Under avrusningen får pasienten medisinsk behandling mens nedtrappingen foregår. Dette utføres av et kompetent fagteam bestående av leger og spesialsykepleiere. Medisineringen forordnes av klinikkens lege og tilpasses den enkelte pasientens behov. Når pasienten er klar til å avslutte avrusningen vil han eller hun overføres til ordinær døgnbehandling.

Individuell avrusing med hensyn til den enkelte
Kompetanse på avrusning, nedtrapping og LAR
Helhetlig behandlingsløp hvor pasientens mål er å bli helt medikamentfri
View Plans

Fase 2: Primærfasen

Et helt grunnleggende prinsipp ved behandlingen hos oss er at vi ikke kan få noen rusfrie, eller tvinge noen til rusfrihet. Å være hos oss er helt frivillig, og vi er opptatt av at pasientene selv skal ha både motivasjonen til og et ønske om å komme seg ut av avhengigheten.

I primærfasen vil pasientene utredes og vi vil sammen med hver enkelt pasient sette opp en individuell behandlingsplan, med konkrete, langsiktige mål som de kan jobbe mot. I primærfasen hjelper vi pasientene våre med å forstå hvordan misbruket påvirker dem selv, men også hvordan det påvirker menneskene i deres omgivelser. Primærfasen varer i omtrent tre måneder, hvor pasientene får tett oppfølging fra et tverrfaglig team. Psykologspesialist, lege, terapeut og sosionom jobber sammen for å gi en individuelt tilpasset behandling.

Utredning og individuell behandlingsplan
Tett oppfølging fra et tverrfaglig team
Involvering av pårørende gjennom familieuke
Contact Us

Fase 3: Fordypningsfasen

I fordypningsfasen jobber vi dypere med de bakenforliggende årsakene til rusmisbruket. Her bygger vi videre på tryggheten og tilliten vi har jobbet med i de foregående fasene. Trygghet og en motivasjon for å gå videre i behandlingen er helt avgjørende når vi skal arbeide dypere med traumer, og det som påvirker den psykiske helsen. Pasienten vil fremdeles følges opp av et tverrfaglig team med terapeuter og psykologspesialister, og få behandling både individuelt og i gruppe. Dessuten vil vi koble inn vår sosionom som kan hjelpe med praktiske utfordringer som gjelds- og samværsordninger, utestående regninger, bosted, jobb, arbeidstrening og mye annet.

Fordypningsfasen skal gjøre pasientene klare for å reintegreres i samfunnet, der de skal holde seg rusfrie på egen hånd. Forberedelsene for livet etter behandlingen er derfor en viktig del av denne fasen.

Individuell bearbeiding av traumer
Gestaltterapi som behandlingsform
Forbereder overgangen tilbake til samfunnet og det å holde seg rusfri på egenhånd
Contact Us

Ettervern

Vi er svært opptatt av oppfølging, og ønsker å tilby våre pasienter et annerledes og velfungerende tilbud. Vi tror at sjansen er større for å lykkes, om alt ligger til rette for et velorganisert liv på utsiden.

For at oppfølgingstilbudet skal fungere på best mulig måte er vi opptatt av arbeidet som gjøres i tredje fase av behandlingen. Her har vi et tett samarbeid med NAV og kommunen, slik at pasientene kan få mulighet til å få en bolig som fungerer godt for dem, samt mulighet til praksisplass, jobb og/eller utdannelse. I tillegg bistår vår sosionom med å hjelpe til med diverse økonomiske utfordringer som ubetalte regninger og inkassosaker.

Vi tilbyr oppfølgingsgrupper hvor alle uskrevne pasienter er velkommen. I oppfølgingsgruppene deler tidligere pasienter sine erfaringer med nåværende pasienter.

Oppfølging i frivillig behandlingsgruppe
Frivillige oppfølgingssamlinger
Et samlingspunkt for å dele individuelle og felles erfaringer med likepersoner
View Plans

Vår visjon og fiolosofi.

Vi skal hjelpe personer med avhengighet å ta ansvar for sin tilfriskning fra avhengighetssykdommen, og å endre sin livsstil for derigjennom å oppnå livsmestring, verdighet, tillit og livslyst til nytte og glede for seg selv, sine nærmeste og for samfunnet.

Les mer

Dette er Mestringshusene.

Alle pasienter som er under behandling hos oss får et eget rom med tilhørende bad. For oss er det viktig at vårt behandlingssted ikke ligner en tradisjonell institusjon. Derfor er fasilitetene våre behagelige og hyggelige, og innbyr til fellesskap og trivsel.

Alle spiser sammen i en hyggelig spisesal, slik at det er rom for sosial hygge og gode samtaler både mellom pasienter og ansatte.

Din bedring, og helse, er det som står i fokus for oss i Mestringshusene. Derfor kan du forvente deg fasiliteter som gjenspeiler dette, hvor det er lagt opp til du skal leve som et menneske, ikke bare som innlagt pasient.

Et behandlingsløp som tar vare på hele mennesket
Samtaleterapi og gruppeterapi
Familieuke for pårørende

Vår rehabilitering inkluderer flere ulike behandlingsfaser, og disse utgjør sammen et behandlingsløp som tar vare på hele mennesket. Vi har samtaleterapi, gruppeterapi og også individuelle oppgaver og forelesninger. Behandlingen inneholder også en familieuke, hvor vi tar imot pasienters pårørende slik at de kan være med på et eget veiledningsprogram for sin egen del.

Dette skjer i felleskap med andre pårørende, og skal være en støtte for de som er berørt av rusavhengighet hos noen nær dem.

Døgnbehandling
God standard og eget bad til alle våre pasienter
Idyllisk beliggenhet i landlige omgivelser med fantastisk utsikt

Mestringshusene tilbyr døgnbehandling på Tysnes i Vestland fylke. Behandlingsklinikken på Tysnes er lokalisert i flott vestlandsnatur, der omgivelsene skaper en idyllisk ramme rundt behandlingen. Vi er opptatt av å møte pasientene våre med respekt, og ønsker ikke at behandlingssenteret skal oppfattes som en institusjon. Hos oss er standarden høy, både behandlingsopplegget og fasilitetene.

Klinikken vår ligger idyllisk til i landlige omgivelser med fantastisk utsikt. Det organiseres utflukter, spaserturer og aktiviteter sommer som vinter i klinikkens umiddelbare nærhet.

Alle måltider tilbredes av egen kokk
Døgnbehandling
Enerom med eget bad til alle pasienter

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem dersom man tror eller usikker på om en selv, et familiemedlem, en venn eller en kollega kan ha et rusmiddelproblem.

Vi tilbyr medisinsk avrusning på våre behandlingssteder.

Avrusning ledes og utføres av kompetent fagpersonell og medisineringen forordnes av klinikkens lege. Avrusningen foregår på en egen avdeling med oppfølging hele døgnet. Vi ønsker at avrusningsprosessen skal være så smertefri som mulig og tilpasser derfor behandlingen til hver enkelt pasient. Etter avrusning overføres pasienten til primærbehandling.

Slik får du hjelp
Hos oss har mange behandlere egenerfaring med rus.

I tillegg til høy fagkompetanse har noen av våre terapeuter, leger, sykepleiere, miljøarbeidere og psykologer også egenerfaring. Derfor stiller vi sterkt på et faglig, men også på et mellommenneskelig plan. Det er viktig for oss å understreke at hos Mestringshusene møter vi deg med forståelse og respekt for din lidelse.

Slik foregår behandlingen
Accordion

Vi kan hjelpe deg.

Hvordan få behandling hos Mestringshusene?
Dessverre vedtok Støre-regjeringen i 2022 at pasientrettigheten og ordningen Fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023 skulle avvikles. Det innebærer at rusbehandlingen hos Mestringshusene, og flere andre institusjoner og somatiske behandlingstilbud, ikke lenger dekkes av det offentlige. Dersom du allikevel vurderer behandling hos oss, ta kontakt for informasjon.
Hva kjennetegner avhengighet?
Hvorvidt man har et høyt forbruk, et skadelig høyt forbruk eller en avhengighet avhenger av en del faktorer. Det kan være vanskelig å avdekke dette både hos seg selv og andre, men det finnes noen kjennetegn man kan se etter. Her kan du lese mer om hva som kjennetegner avhengighet, misbruk og skadelig bruk.
Hva behandler Mestringshusene?
Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og behandling av samtidige rus og psykiske lidelser (ROP). Vi har med dette solid tverrfaglig kompetanse og god erfaring med å behandle ruslidelser. Flere av våre fagpersoner har egenerfaring med rusmidler noe som bidrar til at de kan møte deg med den forståelsen, respekten og verdigheten du fortjener og behøver.
Modular Architecture

Enim ac, pulvinar in ipsum congue ullamcorper lobortis pellentesque id. Lorem quis sagittis molestie rhoncus tellus ac mauris. Ut aliquet volutpat dolor, accumsan.

View Style Guide
Premium Support

Lorem quis sagittis molestie rhoncus tellus ac mauris. Ut aliquet volutpat dolor, accumsan. Vitae molestie est in pretium ac vitae. Ullamcorper quam nisl, condimentum eu id id.

Get In Touch
Curated Assets

Non, habitant pharetra, sed enim ipsum faucibus adipiscing ut sodales. Turpis risus, morbi faucibus et tristique cras suspendisse est. Tortor semper vel arcu aliquam.

Explore Pages
Lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmål om behandling og rus

Har du flere spørsmål til hva rusavhengighet er? Eller lurer du på om noen du kjenner har en ruslidelse. Ikke nøl med å kontakte oss, vi svarer gjerne på dine spørsmål. Kontakt oss her.

Ofte stilte spørsmål om rus og behandling

Mestringshusenes grunnfilosofi er at hvert enkelt menneske kan bli fullstendig rusfri med riktig veiledning og støtte. I behandlingsløpet vårt er hovedmålet å gi pasienten de verktøyene hun eller han trenger for å leve et godt og rusfritt liv.
Hvor lenge varer behandlingen?
Å bli helt rusfri er en omfattende prosess. Behandlingsopplegget hos Mestringshusene tilpasses den enkeltes behov. Ordinær døgnbehandling varer i 12 uker, men hvor lang behandlingstiden blir totalt avhenger derfor av hver enkelt pasients behov og omfanget av misbrukets konsekvenser. Før ordinær behandling må de fleste i tillegg gjennom en avrusningsperiode. Les mer om de ulike fasene her.
Hva skal til for å lykkes etter rusbehandling?
For mange pasienter i rusbehandling vil det å skrives ut fra behandlingssenter være som å starte et helt nytt liv. Overgangen fra å få konstant oppfølging på behandlingssenteret til å klare seg alene utenfor, kan være både stor og skremmende for mange. Det tar mer enn noen uker å etablere en rusfri identitet, men med gode forberedelser i tiden før utskrivelse kan sjansene for å lykkes øke betraktelig. Derfor er både familieuken og samarbeidet med sosionom en viktig del av behandlingsforløpet hos Mestringshusene.
Hvordan takle og behandle abstinenssymptomer?
Veien til å bli rusfri kan være tung og vanskelig, og det blir ikke enklere når man kjenner på fysiske og psykiske plager fordi man kutter ut ruseAlle fysiske symptomer som oppstår fordi en person slutter å bruke et avhengighetsskapende stoff, kalles abstinenssymptomer. Vi i Mestringshusene behandler hele mennesket, og veileder pasientene både gjennom de vanskelige abstinenssymptomene, samt den psykiske belastningen i den første tiden som rusfri.
Hva koster behandlingen?
Her trengs det en ny tekst som sender folk videre inn på en informasjonsside.
Hvem kan du snakke med om rus?
Dersom du er pårørende til noen med ruslidelse eller selv har rusproblemer, er det viktig å be om hjelp og ikke håndtere situasjonen alene. Alle har behov for å betro seg til noen, spesielt hvis man sliter med avhengighet eller annen sykdom.
Hvordan unngå tilbakefall?
Etter endt behandling for rusavhengighet, hender det noen ganger at pasienter tar tilbakefall. Dette er dessverre en konsekvens av den avhengighetsskapende effekten av ruslidelsen. Derfor er det viktig at pasientene utredes grundig og at de følger anbefalingen som gis og benytter verktøyene fra behandlingen. Med god oppfølging og støtte er det mindre sjanse for tilbakefall. Hos Mestringshusene har vi et behandlingstilbud som ser mennesket bak avhengigheten.
Kan en være predisponert for rusavhengighet?
Selv om det er uenighet blant forskerne, tyder flere undersøkelser på at enkelte mennesker er predisponert for både rus- og annen avhengighet. Det vil si at noen mennesker dras mer mot avhengighet enn andre av årsaker de ikke styrer selv. Det er også en vanlig sammenheng mellom avhengighet og psykiske lidelser. Pasienter med psykiske lidelser har oftere rusproblemer enn gjennomsnittet i befolkningen, og personer med rusproblemer har gjerne samtidig psykisk sykdom.
Hva vil det si å være avhengig av illegale rusmidler?
Inntar du stoffer som cannabis, heroin, kokain, amfetamin, MDMA eller ecstasy, er sjansen for at du har et avhengighetsproblem knyttet til illegale rusmidler til stede. Stoffene nevnt ovenfor er bare noen eksempler på denne typen rusmidler. Ifølge diagnosesystemet ICD-10 kjennetegnes avhengighet først og fremst ved at personen har en sterk eller tvangsmessig lyst til å innta den foretrukne substansen. Sterk avhengighet kan også komme til uttrykk gjennom problemer med å kontrollere inntaket av stoffet.
Hva er alkoholisme?
Alkoholisme er en betegnelse som brukes for å beskrive alkoholavhengighet. Det vil si at vedkommende drikker langt oftere og tar inn større mengder alkohol som får konsekvenser for en selv og familien for øvrig. I tillegg vil inntaket av alkohol gå utover vedkommende sin fysiske og psykiske helse. Alkoholisme knyttes også til ukontrollert inntak, både ved at vedkommende ikke klarer å stoppe når han eller hun først har begynt å drikke, og ved at vedkommende ofte ikke klarer å avstå fra å drikke, selv når det er ønskelig.
Hva vil det si å være avhengig av illegale rusmidler?
Inntar du stoffer som cannabis, heroin, kokain, amfetamin, MDMA eller ecstasy, er sjansen for at du har et avhengighetsproblem knyttet til illegale rusmidler til stede. Stoffene nevnt ovenfor er bare noen eksempler på denne typen rusmidler. Ifølge diagnosesystemet ICD-10 kjennetegnes avhengighet først og fremst ved at personen har en sterk eller tvangsmessig lyst til å innta den foretrukne substansen. Sterk avhengighet kan også komme til uttrykk gjennom problemer med å kontrollere inntaket av stoffet.
Er jeg en pillemisbruker?
Det er viktig å huske på at pillemisbruk er et svært bredt begrep. Det kan innebære å ta en smertestillende eller sovemedisin selv om man ikke egentlig har vondt eller behov, eller omfatte både regelmessig og ukontrollert bruk av piller som gir ruslignende effekter. Har du et avhengighetsproblem knyttet til piller, vil det være nødvendig med hjelp for å trappe ned. Mange av Mestringshusenes pasienter opplever også at terapi er nyttig for å holde seg borte fra pillene på lengre sikt.
Hvordan vet jeg at jeg har et problem?
Er du usikker på om du har et problem med illegale rusmidler, medikamenter eller alkohol? Det finnes mange tester man kan ta for å få en bedre forståelse for om man har et rusproblem eller lider av avhengighet, men det er uansett sentralt at du er ærlig mot deg selv og åpen for å innrømme at situasjonen er ute av kontroll. Hos Mestringshusene holdes verdiene ærlighet og åpenhet høyt når det gjelder å få til en forandring. Lurer du på om du har et rusmiddelproblem? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Alle kommer for sent til behandling, det gjelder bare å komme så tidlig som mulig for sent

Annabelle Porter, CEO
Non, habitant pharetra, sed enim ipsum faucibus adipiscing ut sodales. Turpis risus, morbi faucibus et tristique cras suspendisse est. Tortor semper vel arcu aliquam pretium ut consectetur id. Sed quam elementum rutrum gravida id non quam tincidunt. Tortor sed amet aenean ultrices sollicitudin est vitae.

Dictum elit pharetra purus ut magna vitae lacus proin. Sit aliquam amet tellus ut.

Har du spørsmål om hvordan du skal gå frem for å få behandling hos oss?

Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende samtale, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.
Ring oss

Search

Ta kontakt med oss