Når spilling har tatt overhånd

Når du ikke lenger har kontroll over egen spilling og kjenner spill dominerer tanker, følelser og valg, kan det være lurt å oppsøke hjelp. Behandling mot spillavhengighet kan hjelpe deg med å akseptere problemet, ta kontroll over hverdagen og lære deg å identifisere og håndtere risikosituasjoner.
Du er ikke alene om du kjenner at spillingen har blitt altoppslukende, og kanskje også fått konsekvenser som for eksempel, økonomi, sosiale relasjoner eller jobb. Over 55 000 nordmenn har spilleproblemer. Det er helt vanlig at de som har problemer knyttet til spilling, enten det er pengespill eller dataspill, forsøker å skjule problemene sine så lenge som mulig. Mange har også lett for å undervurdere eller benekte problemene sine.
Avhengighet kan ofte ramme hele familien, og føre med seg flere negative konsekvenser for både den spilleavhengige og pårørende. Spillavhengighet er i mange tilfeller knyttet opp mot økonomiske problemer, noe som ofte er grunnen til at avhengigheten blir synlig for mennesker rundt. Mange som sliter med eller er tett på noen med avhengighet opplever ofte både skam og skyld, og sliter gjerne med lav selvfølelse, konflikter, tillitsbrudd, unnvikende atferd og i noen tilfeller selvmordstanker.
Faresignaler som tilsier at man bør søke hjelp, er når:
  • spilling opptar stadig mer tid, energi og tanker i hverdagen
  • du prioriterer tid med spill fremfor de du er glad i
  • spilling svekker ditt forhold til andre mennesker
  • din partner, eller andre nærstående, reagerer på ditt spillmønster
  • påvirker økonomien din i negativ grad
  • du har store humørsvingninger
  • du spiller for å vinne tilbake store tap
  • skaper konflikter, fører til løgner eller tilbaketrekning fra omgivelsene rundt
  • er vanskelig å redusere eller å kontrollere

Det vanskeligste steget er ofte det første.

På Mestringshusene behandler vi ulike typer avhengighet, enten du har utfordringer med spill, alkohol eller andre rusmidler. Vi vet hvordan du har det.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Kom i kontakt med oss
Ta kontakt med oss